Laureáti Výroční ceny

 • 1998  – Prof. Dr. Med. Peter Neuhaus, PhD, Freie Universität Berlin, Německo za podporu zahájení programu transplantací jater
  v IKEM, Praha
 • 1999 – MUDr. Pavol Iványi, DrSc. IKEM, Praha za zásadní příspěvek k objasnění struktury a funkce HLA antigenů
 • 2000 – Doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, DrSc. za přípravu a provedení první úspěšné transplantace ledviny v Československu
 • 2001 – Prof. Jean-Michel Dubernard, Md., PhD., Lyon a prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., Praha za provedení prvních úspěšných
  transplantací slinivky břišní v Evropě a v Československu
 • 2002 – Prof. Dr. Med. Gerhard Opelz, Univerzita Heidelberg, Německo za založení celosvětového transplantačního registru
  „Collaborative Transplant Study“ a za analýzy výsledků
 • 2003 – Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., Praha za podíl na první úspěšné transplantaci ledviny v Československu a za zavádění
  transplantační léčby v dalších evropských zemích
 • 2004 – Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher, Vídeň, Rakousko za úsilí o integraci transplantačních programů zemí celé Evropy
 • 2005 – Prof. Pekka Häyry, MD, PhD, Helsinky, Finsko za odhalení zákonitostí chronické nefropatie transplantované ledviny
 • 2006 – Prof. Dr. Maurice Slapak, CBE, Bristol, V. Británie za založení „Světových her nemocných s transplantovanými orgány“
 • 2007 – Prof. Dr. Paul Terasaki, UCLA, Los Angeles, Kalifornie za objevení významu křížové zkoušky a za celoživotní práci na teorii
  humorální rejekce
 • 2008 – Dr. Rafael Matesanz, Madrid, Španělsko za rozvinutí unikátního „španělského modelu“ odběrů orgánů zemřelých dárců
 • 2009 – Prof. Bernard Charpentier, Paříž, Francie za zdokonalení imunosupresivní léčby nemocných po transplantacích a nemocných
  s autoimunními chorobami
 • 2010 – Prof. Raimund Margreirer, Insbruck, Rakousko za rozvoj multiorgánových transplantací
 • 2011 – MUDr. Bohdan Pomahač, Boston, USA za provedení první transplantace celé tváře ve Spojených státech
 • 2012 – Doc. MUDr. Ivo Matl a doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc., za podíl na vývoji české verze imunosupresíva cyklosporinu A
 • 2013 – Prof. Joseph Mario Grinyo Boira, Barcelona, Španělsko za celoživotní úsilí o účinnější a bezpečnější imunosupresi
 • 2014 – Prof. Mats Branström, Goteborg, Švédsko, za provedení prvních transplantací dělohy, které po in vitro fertilizaci skončily
  narozením zdravých plodů
 • 2015 – Prof. MUDr. Pavol Pafko, DrSc. a prof. MUDr. Robert Lischke, CSc. za zahájení a za úspěšné rozvinutí programu transplantací plic v České republice
 • 2016 – 25. výročí založení České transplantační nadace – cena nebude udělená, symbolicky patří všem dárcům orgánů a tkání