Statut výroční ceny

 1. K udělení výroční ceny se mohou přidat další instituce, jejíž posláním je vzdělávaní a biologický výzkum, např. lékařské fakulty a pod.
 2. Návrh na udělení výroční ceny může podat každý člen správní rady nadace, nebo jeho prostřednictvím i další zainteresované osoby.
 3. Návrh musí být vyhotoven v písemné formě, musí obsahovat výstižné zdůvodnění a musí být předložen k projednání správní radou do konce příslušného roku.
 4. Správní rada nadace rozhodne o udělení Výroční ceny na svém posledním zasedání před koncem roku hlasováním.
 5. Navržený kandidát Výroční ceny je písemně s nominací seznámen a požádán o souhlas s udělením.
 6. Výroční cena se předává veřejně na slavnostním shromáždění, na které jsou pozvání blízcí laureáta a významné osobnosti společenského
  a akademického života.
 7. Výroční cena je zhmotněná v plastice, která symbolizuje idey transplantace a dárcovství. Na plastice je uvedený rok za který byla cena udělená a jméno laureáta. Laureát obdrží rovněž diplom s logem nadace, se svým jménem, krátkým zdůvodněním ocenění, podepsaný předsedou, nebo pověřeným členem správní rady nadace.
 8. Náklady spojené s udělením výroční ceny jsou hrazené z rozpočtu Česká transplantační nadace Karla Pavlíka.
 9. Tento dokument byl schválen správní radou nadace v roce 2012 a aktualizován v roce 2017.