Korporátní sponzoři nadace

Abbott s r.o., Alex Cz a.s., Apotex ČR s r.o., Archa 90, nakladatelství s.r.o., Asta Medica s.r.o., Astellas Pharma s.r.o., Auto Škoda a.s., Bag Med AG, Baxter Czech s.r.o., Biotest Pharma s.r.o., Boehring Manheim Czech s.r.o., Boehringer Ingelheim s.r.o., CM Praha s r.o. Česká pojišťovna a.s., Dell Computer s r.o., Divadlo na Vinohradech, Eli Lilly a.s., Espera s.r.o., Exportní garanční a pojišťovací společnost s.r.o., Ewopharma s r.o., Fehring-Léčiva a.s., Fujisawa GmbH, Fezko s.r.o., Gambro Sales AG, Galena a.s., Genzyme Czech s.r.o., Glaxo Wellcome s r.o., Golem s.r.o., Guarant s r.o., Haima, Helpine Sport s r.o., Hewlett-Packard s.r.o., Hotel Axa s.r.o., IPB Pojišťovna a.s., Immuno s.r.o., IMTIX s.r.o., Infusia Hořátev a.s., Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Inženýring dopravních staveb a.s., IVAX ČR, Janssen Cilag (Johnson&Johnson s.r.o.), Knoll s.r.o., Krka p.o., Laboratoires Fournier s r.o., Lesy české republiky a.s., Limon Fresh Concept s r.o., Mertrade, Merck s r.o., Metrostav a.s., Mladá fronta Dnes a.s., Motorola CR a.s., Nadace Komerční banky a.s., Jistota, Nadace Polycystické choroby ledvin, Národní galerie Praha, National Medical Care s.r.o., Niosport Agency a.s., Novartis s.r.o., Olympus C&S s r.o., One-Lambda, Orion Pasteur Merieux Austria s.r.o., Pharma International a.s., Pfizer s.r.o., Prague International Marathon s r.o., Premont Praha s r.o., PRO.MED.CS Praha a.s., Procter Gamble-Rakona a.s., Rephachem a.s., Rhome-Poullenc Praha s r.o., Robbins s r.o., Roche s.r.o., Sandoz Pharma Services AG, Siemens s r.o., Schering Plough, Slovakofarma a.s., Spolana Neratovice a.s., Středočeská energetická a.s., Studio Haspra s.r.o., Škoda automobilová a.s., Tatra banka a.s., Tesco Stores a.s., Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Týden a.s., Unipress s r.o.. Vodní stavby Praha a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. nYamanouchi Pharma s.r.o., Wyeth Whiehall Czech s.r.o.,