Správní rada nadace

 

MUDr. Štefan Vítko, CSc. MUDr. Štefan Vítko, CSc.  je jedním ze zakladatelů  Nadace Karla Pavlíka a předsedou její správní rady. V roce 1978 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze a ve stejném roce nastoupil do Institutu klinické a  experimentální medicíny v Praze (IKEM), kde absolvoval postgraduální studium. V letech 1985-1992 působil na I. Interní klinice 1. lékařské fakulty UK v Praze. V letech 1992-2007 byl přednostou Transplantcentra IKEM. Vypracoval moderní  systém koordinace odběrů orgánů a jejich transplantací, který se používá dodnes. V roce 1992 založil Českou transplantační společnost. Později se věnoval především klinickému výzkumu nových imunosupresívních léků a na toto téma publikoval četné práce.  V roce 1993 založil a vedl lékařský tým, který v dubnu 1995 provedl první transplantaci jater v IKEM.  V letech 2006-2007 zastával post ředitele IKEM. V letech 2003-2007 byl členem výboru Evropské transplantační společnosti (ESOT) a prezidentem jejího pražského kongresu. Nyní se věnuje klinické medicíně zejména kardiovaskulárním aspektům transplantací ledvin.
Ing. Helena Cetlová

Ing. Helena Cetlová absolvovala Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze a později i  postgraduální studium na stejné škole. Řadu let působila na Ministerstvu financí ČR a v Československé obchodní bance (ČSOB), kde v letech 1993-2000 zastávala funkci marketingové ředitelky. V letech 2001-2008 byla, jako spolumajitelka IT společnosti, její marketingovou ředitelkou. Poslední roky působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře podnikání a oceňování na Bankovním institutu vysoká škola a.s. Od roku 2004 je prezidentkou Středočeské asociace manažerek a podnikatelek.

 
RNDr. Jan Herzman, CSc. RNDr. Jan Herzman, CSc. absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a později aspirantské studium na Vysoké škole ekonomické v oboru statistika.  V letech 1977-1992 pracoval jako statistik, specialista na metodiku výzkumu, později jako samostatný vedoucí projektů v Institutu pro výzkum veřejného mínění. V roce 1992 založil agenturu Factum (později Factum Invenio, nyní ppm factum research), kterou v letech 1994-2013 také řídil. V letech 2006-2010 působil jako CEO nadnárodní sítě Factum Group. Od roku 2013 vede poradenskou společnost Herzmann s.r.o. Je uznávaným českým odborníkem v oboru  politický marketing. Angažuje se v Českém výboru UNICEF.
 Ing. Petr Hutla Ing. Petr Hutla vystudoval obor ekonomiky a řízení Elektrotechnické  fakulty Českého vysokého učení technického  v Praze (ČVUT). Do roku 1993 pracoval v Tesle Pardubice-RSD, v posledním období jako ekonomický náměstek. Od roku 1993 pracuje v Československé obchodní bance, a.s. (ČSOB) v různých řídících funkcích, nyní jako člen představenstva a řídícího týmu ČSOB a Vrchní ředitel pro lidské zdroje a transformaci v České republice. Do roku 2017 byl členem správní rady ČVUT.

Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.  absolvovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (2. LF UK) v roce 1979. Je primářkou Kojeneckého oddělení Pediatrické kliniky 2. LF UK, specializuje se na onemocnění ledvin. Od roku 2010 je proděkankou 2. LF UK pro studium klinických oborů. Je autorkou četných odborných publikací z oboru pediatrické nefrologie včetně třech monografií.

 Výsledek obrázku pro Pejchalová-Grünwaldová Mgr. Pejchalová-Grünwaldová, LLM vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Ing. Ivan Vácha

Ing. Ivan Vácha absolvoval Stavební fakultu ČVUT  v Praze. Později působil  v různých technických funkcích podniku Pražské kanalizace a vodní toky.  Od roku 1978 pracoval v akciové společnosti Metrostav, po roce 1989 byl jejím obchodním ředitelem. V současnosti působí jako konzult společnosti Hochtief a.s. 

.

 Doc. Ing. Lenka Láchová, CSc.  Doc. Ing. Lenka Láchová, CSc. vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), na které absolvovala i postgraduální studium. Od 90. let působí na  Katedře veřejných financí VŠE. Věnuje se problematice daní, daňové konkurence a harmonizace, národním daňovým systémům a majetkovým daním. Je autorkou a spoluautorkou řady učebnic a dalších odborných publikací. Od roku 2008 rovněž pracuje na Ministerstvu financí ČR v odboru Strategie daňové politiky, spolupráce a správy.
Ing. Jaroslav Hába Ing. Jaroslav Hába absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha.
V roce 1970 nastoupil do Středočeských energetických závodů v Praze. V roce 1994 byl zvolen předsedou představenstva a jmenován generálním ředitelem Středočeské energetické, a. s. Od června 2003 byl generálním ředitelem
a předsedou představenstva Západočeské energetiky, a.s. a od prosince 2005  ředitelem úseku Správa společnosti a místopředsedou představenstva této společnosti.

Ing. Iveta Clarke absolvovala v roce 1986 Vysokou školu ekonomickou v Praze.  V letech 1993-1996 pacovala pro Warner Lambert jako ředitelka pro Střední Evropu a Rusko, v letech 1996-2006 zastávala funkci ředitelky pro lidské zdroje ve společnosti Pfizer,  Praha a v letech 2006-2008 zodpovídala za vztahy s partnery ve společnosti  EY Partner Developement Praha. V roce 2009 absolvovala The Couches Training Institute a v roce 2013 CRR Global, Benicia, Kalifornie. V současnosti majitelkou a koučem ve společnosti Inspiring Converstion.

 

Správní rada nadace (1992-)

Ing. Helena Cetlová, vysokoškolská pedagožka (2010-), JUDr. Blanka Faltýnková, advokátka (2000-2006), PhDr. Alan Gintel, psycholog (1997-2001), ing. Jaroslav Hába manažer v.v. (1998-), RNDr. Jan Herzmann, sociolog (1997-), ing. Petr Hutla, bankéř (2000-), ing. Petr Kříž, auditor (2000-2005), MUDr. Jiří Lácha, CSc., lékař (1997-2005), doc. ing. Lenka Láchová, CSc., vysokoškolská pedagožka (2007-), doc. MUDr. Jan Malý, CSc., lékař, (1996), JUDr. Hana Marvanová, advokátka (1997-1999), JUDr. Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová, LL.M., právnička (2007-), MUDr. Eva Pokorná, CSc., lékařka (1996-2012), PhDr. Michael Šebek, klinický psycholog (1997-1998), Helena Třeštíková, režisérka (1997-1998), JUDr. Tutterová ), ing. Petr Uhl, občanský aktivista (1997-1998), ing. Ivan Vácha, manažer v.v. (1998-), doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., lékař (2007-2008), MUDr. Štefan Vítko, CSc., lékař (1992-)

Dozorčí rada nadace (1992-2012):

Ing. Josef Pohl (1998-2009), ing.Miroslav Míšek (1998-2009), ing. Josef Krmenčík (1998-2009), ing. Pavol Parízek, manažer (2010-2012), JUDr. Jitka Tutterová, advokátka (2010-2012)

Čestné předsednictvo nadace (1992-2012)

Josef Abrhám, herec (1996-1999)

Adolf Branald, spisovatel (1996-2008)

Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., chirurg (1996-2012)

Jiří Menzel, režisér (1996-1999)

Libor Pešek, dirigent (1996-2012)

JUDr. Jaroslav Svejkovský, bankéř (1996-1999)