Historie Nadace Karla Pavlíka

Zakladatelé nadace Karla Pavlíka v roce 1993

Nadaci Karla Pavlíka založili tři lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny, MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Jiří Lácha, CSc. a MUDr. Jana Gintelová, v červnu 1992 s cílem všemožně podporovat transplantace a dárcovství orgánů. Nadace pak byla registrována 25. června 1992 odborem ŽPRO Obvodního úřadu v Praze 4 pod č.j. reg. 34/92-N. I když se zakládající členové nadace posléze rozutekli do různých  stran, samotná nadace po celých 25 let svého trvání svou základní myšlenku naplňovala. MUDr. Jiří Lácha zahynul 26. ledna 2006 a MUDr. Jana Gintelová se odstěhovala do Malmö, Švédsko.