O nadaci

Nadaci Karla Pavlíka založili v roce 1992 lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Jana Gintelová, nyní Ekbergová, a  MUDr. Jiří Lácha, CSc. a dali jí jméno prvního nemocného, kterému byla v tehdejším Ústavu experimentální chirurgie v Praze Krči i v Československu 21. března 1966 úspěšně transplantována ledvina.

Zakladatelé byli přesvědčeni, že pozornost si zaslouží nejenom výkony lékařů, ale i strádající nemocní. Nadace se od počátku se soustředila na tři oblasti své působnosti: získávání veřejnosti pro transplantace a dárcovství orgánů, postgraduální vzdělávaní transplantačních odborníků a  prezentaci české transplantační medicíny v zahraničí.
Výsledkem výzkumného projektu „Jedinci se smrtí mozku“ bylo zjištění, že velká část potenciálních dárců orgánů není k odběru indikována (Pokorná, 2000). Zorganizovala tříletou edukační kampaň s cílem podpořit program transplantací ledviny ze žijících dárců, jejímž výsledkem byla podstatné zvýšení tohoto počtu transplantací (Vítko, 2002). Zajímala se o názory široké veřejnosti na posmrtné darování orgánů a na transplantace vůbec (1998, 2000). Ve snaze seznámit veřejnost s výsledky transplantací uspořádala sportovní běh „Praha běží vstříc transplantacím“, jako součást „Prague International Marathon“, 2007, 2009.
Od roku 1998 nadace uděluje, společně s pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy, svou výroční cenu, kterou převzali nejpřednější osobnosti světové transplantační medicíny.

Kromě těchto aktivit, nadace každoročně podporuje rozvoj lékařských pracovišť, které se podílí na odběru orgánů zemřelých dárců. Na tyto granty vydala více než 5 miliónů Kč.
Nakonec bych chtěl co nesrdečněji poděkovat všem, kteří se v posledních dvaceti letech na činnosti nadace nejrůznějším způsobem podíleli. Předně všem členům správní rady, kteří jí věnovali desítky, možná stovky hodin svého volného času bez nároku na korunu odměny. Samozřejmě děkuji i všem „velkým“, ale i těm nejmenším sponzorům! Bez Vaši velkorysé pomoci bychom nemohli pomáhat.