Výroční cena České transplantační nadace K. Pavlíka

Výroční cena České transplantační nadace K. Pavlíka bude předána 7. listopadu 2019 v 19:00 hodin v Karolinu (Ovocný trh 560/5, Praha 1) VYNÁLEZCI MOLEKULÁRNÍHO MIKROSKOPU PROF. PHILIPOVI HALLORANOVI (University of Alberta, Edmonton, Kanada), který svým objevem přispěl k zpřesnění diagnostiky rejekce transplantovaných orgánů.

Rejekce (odhojení) štěpu je dlouhodobým problémem transplantační medicíny. Stupeň rejekce a její význam umnožňuje odhalit histologické vyšetření (biopsie) štěpu. Interpretace histologického obrazu je v některých případech složitá a někdy i nejednoznačná. Philip Halloran vyvinul nový diagnostický nástroj, „molekulární mikroskop“ (MMDx), který místo buněčné morfologie hodnotí pomocí genových čipů, expresi molekul podílejících se na rejekci. MMDx je méně ivazívní a přesnější než dosavadní postupy.

Součástí večera bude koncert houslového virtuosa Václava Hudečka.